Badania RTG – co to i jak się do tego przygotować?

Zastanawiasz się, RTG – co to? Śpieszymy z odpowiedzią! Promieniowanie rentgenowskie (RTG) jest formą promieniowania elektromagnetycznego tworzonego przez cząstki o wysokiej energii, takie jak elektrony i protony, które przechodzą przez materię. Historia promieniowania rentgenowskiego sięga 1895 roku, kiedy to wynaleziono pierwszy aparat rentgenowski. W tym wpisie na blogu omówimy podstawy promieniowania rentgenowskiego, w tym czym są, jak są wykorzystywane do celów diagnostycznych oraz korzyści i zagrożenia z nimi związane.

Z artykułu dowiesz się:

  • RTG – co to
  • jak wykonywane są badania RTG
  • korzyści i ryzyko związane z badaniem rentgenowskim

Zobacz także: https://www.enh.pl/jak-zostac-dawca-szpiku/

RTG – co to?

Promieniowanie rentgenowskie jest formą promieniowania elektromagnetycznego, które przechodzi przez materię tworząc obrazy na filmie lub cyfrowej płycie obrazowej. Działa ono poprzez przepuszczenie prądu elektrycznego przez lampę próżniową, która wytwarza strumień cząstek o wysokiej energii (elektronów lub protonów). Cząstki te następnie przechodzą przez ciało pacjenta, tworząc obrazy na płycie obrazowej.

Promienie rentgenowskie są wykorzystywane w badaniach medycznych do diagnozowania chorób, złamań i innych warunków. Na przykład, promienie rentgenowskie mogą być stosowane do wykrywania złamanych kości i guzów lub do identyfikacji nieprawidłowości w narządach, takich jak serce lub płuca.

Jak wykonywane są badania rentgenowskie?

Przed wykonaniem badania rentgenowskiego należy przestrzegać procedur bezpieczeństwa, aby chronić zarówno pacjenta, jak i personel medyczny przed niepotrzebnym narażeniem na promieniowanie. Obejmuje to stosowanie osłon ołowianych w celu zakrycia wrażliwych obszarów ciała, które nie są badane oraz stosowanie okularów ochronnych podczas oglądania obrazu. W zależności od rodzaju wykonywanego badania mogą być stosowane różne rodzaje sprzętu. Na przykład, przenośne aparaty rentgenowskie mogą być używane do badań w nagłych wypadkach, podczas gdy jednostki stojące są często używane do bardziej złożonych badań, takich jak mammografia lub tomografia komputerowa. Pacjenci powinni zawsze stosować się do zaleceń lekarza dotyczących przygotowania do badania przed jego wykonaniem, takich jak poszczenie lub wypicie materiału kontrastowego, jeśli jest to konieczne.

Podczas badania

Po przybyciu na badanie rentgenowskie zostanie Pan/Pani poproszony/a o przebranie się w fartuch lub w razie potrzeby w inną odzież dostarczoną przez klinikę. Następnie zostaniesz poproszony o położenie się na łóżku i przyjęcie pozycji zgodnej z instrukcjami technika, podczas gdy on będzie regulował sprzęt wokół Ciebie. W zależności od rodzaju zdjęć, które mają zostać wykonane, mogą wystąpić dwa rodzaje pozycjonowania

  • AP (tylno-przednie)
  • lub AP (przednio-tylne).

Technik wyjaśni, jaki typ obrazu jest wykonywany przed każdym zdjęciem, abyś wiedział, co się dzieje w trakcie całego procesu.

Korzyści i ryzyko związane z badaniem rentgenowskim

Korzyści wynikające z poddania się badaniu rentgenowskiemu znacznie przewyższają wszelkie ryzyko z nim związane w zakresie wczesnego wykrywania potencjalnie zagrażających życiu stanów, zanim staną się one poważne lub rozprzestrzenią się w organizmie bez kontroli. Jednak nadal istnieje pewne ryzyko związane z narażeniem na promieniowanie podczas badania, które może prowadzić do długotrwałych skutków zdrowotnych, jeśli nie jest odpowiednio monitorowane w czasie ze względu na skumulowane narażenie z wielu procedur w ciągu całego życia. Wspólne skutki uboczne obejmują podrażnienie skóry w miejscu, gdzie promienie rentgenowskie zostały podjęte, jak również zmęczenie ze względu na zwiększone obciążenie pracą spowodowane przez zwiększone poziomy ekspozycji podczas badań . Dodatkowo , kobiety w ciąży powinny zawsze skonsultować się z lekarzem przed poddaniem się procedurze rentgenowskiej ze względu na potencjalną szkodę stwarzaną przez ekspozycję na promieniowanie w kierunku nienarodzonych dzieci.

Podsumowanie

Badania rentgenowskie są stosowane od 1895 roku i pozostają jednym z najczęściej stosowanych obecnie narzędzi diagnostycznych ze względu na ich dokładność i przystępny koszt w porównaniu z innymi dostępnymi technologiami obrazowania, takimi jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa. Chociaż pewne ryzyko związane z ekspozycją na promieniowanie istnieje w przypadku każdego rodzaju technologii obrazowania, która wykorzystuje fale radiowe, takie jak promieniowanie rentgenowskie; nowoczesne skanery są zaprojektowane z wbudowanymi środkami bezpieczeństwa, tak aby poziomy ekspozycji pozostawały niskie, a jednocześnie zapewniały dokładne obrazy do celów diagnostycznych! Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu przed badaniem i zrozumieniu, co będzie miało miejsce podczas egzaminu, pacjenci mogą czuć się bardziej komfortowo podczas całego doświadczenia, zapewniając sobie jednocześnie wysokiej jakości wyniki podczas każdej wizyty!

Redakcja enh.pl