Czy warto zostać elektroradiologiem? Czym się zajmuje?

Elektroradiolog to zawód, o którym nie słyszy się zbyt często, a jednak osoby na tym stanowisku wykonują bardzo ważną pracę w zakładach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej. Sprawdź, czym zajmuje się ten specjalista, ile zarabia i czy warto nim zostać.

Opis zawodu

Elektroradiolog to osoba należąca do wyższego personelu medycznego, która pracuje w placówkach opieki zdrowotnej. Specjalista na tym stanowisku przygotowuje sprzęt i pacjenta do badań i zabiegów w zakładach medycyny nuklearnej, radiologii i radioterapii, a także pracowniach EEG, EKG czy EMG. Elektroradiolog posiada wiedzę  z zakresu fizyki, biologii oraz metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie gamma, promieniowanie rentgenowskie, protonowe i neutronowe, a także ultradźwięki i pole magnetyczne.

Osoba na tym stanowisku obsługuje aparaturę medyczną i samodzielnie lub w zespole wykonuje badania z zakresu diagnostyki obrazowej, audiometrii, elektroencefalografii,  fizjologii układu oddechowego czy elektrokardiografii. Są to badania takie jak mammografia, RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spirometria, EEG oraz EKG. Poza tym asystuje zespołowi chirurgicznemu i obsługuje aparaturę medyczną na sali operacyjnej podczas zabiegów oraz przygotowuje wyniki badań radiologicznych do konsultacji przez lekarza.

Zarobki na stanowisku

Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile zarabia elektroradiolog. Forum z informacjami, które pochodzą bezpośrednio od osób pracujących w tym zawodzie, mogą być pomocne w rozwianiu wątpliwości na ten temat. Elektroradiolog może liczyć na pensję w wysokości od 2 800 do 4 000 złotych brutto. Średnia wynosi około 3 500 zł brutto. Wynagrodzenie zależy od stażu pracy, doświadczenia, miejsca zatrudnienia oraz wielkości firmy. 

Technik elektroradiolog a elektroradiolog: różnice

Technik elektroradiolog należy do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej. Do pracy w tym zawodzie nie trzeba mieć wykształcenia wyższego ani nawet świadectwa maturalnego. Taki specjalista musi jedynie ukończyć 2,5-letni kierunek w szkole policealnej oraz zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.  

Elektroradiolog to z kolei osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku elektroradiologia. Do pracy w tym zawodzie niezbędny jest tytuł licencjata, który można zdobyć po trzech latach nauki. Z kolei, żeby zostać magistrem, należy uczyć się przez dodatkowe dwa lata. Jak wynika z obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, zarówno technik radiolog, jak i elektroradiolog posiadają te same kompetencje. Jedyną różnicą jest fakt, iż w świetle przepisów Unii Europejskiej elektroradiolodzy po studiach mogą pracować z pacjentem, a technicy elektroradiolodzy – nie. 

Czy warto?

Absolwent studiów na kierunku elektroradiologia może zatrudnić się w wielu miejscach. Chętnie zatrudnią go zakłady medycyny nuklearnej, radioterapii i diagnostyki obrazowej. Poza tym może on znaleźć pracę w  firmach dystrybuujących oraz serwisujących aparaturę radiologiczną, oraz w nadzorze sanitarno-epidemiologicznym. Do wad tego zawodu należy konieczność pracy w systemie zmianowym, która nie odpowiada każdemu. Elektroradiolodzy na co dzień stykają się z promieniowaniem, co może być szkodliwe dla zdrowia, jeśli zapomną o odpowiednich zabezpieczeniach. 

Redakcja enh.pl