Ile wynosi podatek od kryptowaluty?

Podatnicy, którzy inwestują w waluty cyfrowe i nimi handlują, powinni pamiętać o obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-38 do 2 maja. Obowiązek ten dotyczy nie tylko tych, którzy w poprzednim roku uzyskali dochody z obrotu wirtualną walutą. Dotyka on również podatników, którzy po prostu kupili kryptowaluty.

Agenda:

  • Co musisz wiedzieć o płaceniu podatków od zysków z kryptowalut?
  • Złożenie zeznania PIT-38
  • Jak obliczyć podatek od kryptowalut?
  • Ile zapłacę za podatek od kryptowalut?

Zobacz także: https://www.enh.pl/ile-kosztuje-bitcoin-w-polsce/

Co musisz wiedzieć o płaceniu podatków od zysków z kryptowalut?

Wymiana jednej kryptowaluty na inną nie generuje obowiązku podatkowego, niezależnie od tego, czy jest dokonywana na giełdzie czy indywidualnie. Oznacza to, że jeśli podatnik kupi Bitcoiny, a następnie wymieni je na inną kryptowalutę, to nie ma to wpływu na powstanie przychodu. Jednakże, dopiero w momencie, gdy podatnik wymieni kryptowaluty na tradycyjne pieniądze (czyli prawny środek płatniczy) na giełdzie, w kantorze lub na wolnym rynku, zostanie wygenerowany przychód. Przychody powstają również, gdy waluty wirtualne są używane do zapłaty za towary lub usługi.

Złożenie zeznania PIT-38

Jeśli otrzymałeś dochody z opłatnego zbycia kryptowalut (tj. walut wirtualnych), konieczne jest złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT-38. Wymagane jest składanie zeznań nawet w przypadku, gdy dochody te zostały osiągnięte w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdzie dochody z tej działalności są zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Konieczne jest złożenie zeznania również w przypadku, gdy nie uzyskałeś dochodów z odpłatnego zbycia kryptowalut, ale poniosłeś w ciągu roku kalendarzowego wydatki na ich nabycie.

Jak obliczyć podatek od kryptowalut?

Aby wyliczyć podstawę opodatkowania, należy od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych odjąć koszty uzyskania tych przychodów. Przychód generuje się poprzez sprzedaż walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze lub na wolnym rynku, a także poprzez dokonywanie płatności walutami wirtualnymi za towary, usługi lub prawa majątkowe niebędące walutą wirtualną, lub regulowanie innych zobowiązań. Przychodów ze sprzedaży walut wirtualnych nie łączy się z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych.

Koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych obejmują udokumentowane wydatki na nabycie i sprzedaż walut wirtualnych, w tym koszty poniesione na rzecz podmiotów pośredniczących w sprzedaży tych walut. Wszystkie koszty poniesione w danym roku podatkowym należy uwzględnić w zeznaniu rocznym, niezależnie od tego, czy w tym samym roku uzyskano przychody czy nie. Koszty uzyskania przychodów związane z wydobywaniem walut wirtualnych nie obejmują kosztów zakupu sprzętu i energii elektrycznej używanej do kopania walut wirtualnych.

Nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze zmianą jednej waluty wirtualnej na inną.

Wymiana walut wirtualnych między sobą nie wpływa na podatek dochodowy.

Jeśli wydatki na nabycie walut wirtualnych w danym roku przewyższają przychód z ich zbycia lub w danym roku nie uzyskano z tego tytułu przychodu, to nadwyżka kosztów uzyskania przychodów zwiększa koszty z odpłatnego zbycia walut wirtualnych w kolejnym roku podatkowym.

Ile zapłacę za podatek od kryptowalut?

Podatek od pieniędzy zarobionych na cyfrowych monetach wynosi 19%. Formularze PIT-38 można złożyć elektronicznie lub fizycznie, w urzędzie skarbowym, przypisanym do miejsca zamieszkania.

Podsumowanie

Konieczne jest złożenie zeznania PIT-38, jeśli podatnik otrzymał dochody z opłatnego zbycia kryptowalut lub poniosł w ciągu roku kalendarzowego wydatki na ich nabycie. Aby wyliczyć podstawę opodatkowania, należy od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych odjąć koszty uzyskania tych przychodów. 

FAQ

Czy wymiana jednej kryptowaluty na inną generuje obowiązek podatkowy?

Nie, wymiana jednej kryptowaluty na inną nie generuje obowiązku podatkowego, niezależnie od tego, czy jest dokonywana na giełdzie czy indywidualnie.

Kiedy konieczne jest złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT-38?

Konieczne jest złożenie zeznania PIT-38, jeśli otrzymałeś dochody z opłatnego zbycia kryptowalut lub poniosłeś w ciągu roku kalendarzowego wydatki na ich nabycie.

Jak obliczyć podatek od kryptowalut?

Aby wyliczyć podstawę opodatkowania, należy od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych odjąć koszty uzyskania tych przychodów.

Redakcja enh.pl