Stopnie w Wojsku Polskim – charakterystyka i znaczenie

Stopień wojskowy to tytuł żołnierza oznaczający jego miejsce w hierarchii wojskowej. Stopnie w wojsku warunkują zajmowanie stanowiska służbowego i mają ogromny wpływ na pozycję i obowiązki danego żołnierza.

Z artykułu dowiesz się więcej nt.:

 • charakterystyka stopni wojskowych
 • szeregowi i podoficerowie młodsi
 • podoficerowie i podoficerowie starsi
 • korpus oficerów
 • generałowie

Zobacz także: https://www.enh.pl/co-to-jest-ochotnicza-straz-pozarna

Stopnie wojskowe – charakterystyka

Żołnierze, w zależności od pozycji zajmowanej w wojskowej hierarchii, mogą być dla siebie przełożonymi, podwładnymi, starszymi lub młodszymi, a także równymi stopniem. Według obowiązujących zasad tylko bezpośredni przełożeni żołnierza mogą wydawać mu rozkazy – w wyjątkowych sytuacjach żołnierz starszy stopniem może wydać rozkaz żołnierzowi młodszemu stopniem. Przyjmuje się, że przełożony powinien być co najmniej równy stopniem swoim podwładnym.

Stopnie w wojsku przyznaje się dożywotnio, jednak możliwą jest sytuacja, w której dojdzie do degradacji żołnierza, a tym samym utraty przysługującego mu stopnia. Decyzje tego typu leżą w kwestii sądu wojskowego, który zajmuje się przypadkami naruszania dyscypliny i łamania zapisów obowiązującego kodeksu.

Stopnie w wojsku posiadają przypisane i ściśle określone oznaczenie – wojskowe odznaki składają się w większości przypadków z gwiazdek czyli tak zwanych diamentów, belek i krokiewek.

stopnie w wojsku polskim

Oznaki stopni zostają umieszczone na mundurach – nosi się je między innymi na naramiennikach, klatce piersiowej, nakryciu głowy, rękawach mundurów oraz na piersi kurtki mundurowej.

Zobacz: Straż graniczna zarobki i stopnie – jakie są?

Stopnie w Wojsku Polskim – szeregowi i podoficerowie młodsi

Polska armia jest podzielona na sześć grup, w składzie których wyróżnia się różne stopnie. Jednym z bazowych i najniższych rangą jest korpus szeregowych. W skład korpusu szeregowych wchodzą następujące stopnie:

 • szeregowy – stanowi najniższy stopień w polskim wojsku. Przyznaje się go poborowym po raz pierwszy powołanym do służby, a także osobom przeniesionym do rezerwy,
 • starszy szeregowy – starszy szeregowy to najwyższy stopień w korpusie szeregowych. Do uzyskania stopnia starszego szeregowego potrzebne jest między innymi posiadanie odpowiedniego przygotowania zawodowego oraz zaliczenie testów sprawnościowych.

Kolejną częścią wchodzącą w skład Wojska Polskiego jest korpus podoficerów młodszych, w którym wyróżnia się następujące stopnie:

 • kapral – czyli najniższy stopień w korpusie podoficerów młodszych. Najczęściej pełni funkcję dowódcy drużyny. Stopień ten występuje również między innymi w Straży Granicznej oraz Służbie Więziennej,
 • starszy kapral – stopień ten przysługuje zazwyczaj żołnierzowi pełniącemu funkcję dowódcy drużyny, załogi lub obsługi,
 • plutonowy – czyli najwyższy stopień w korpusie podoficerów młodszych. Stopień plutonowego noszą żołnierze pełniący funkcje dowódcy drużyny w specjalistycznych jednostkach takich jak wojska łączności.

Korpus podoficerów – podoficerowie i podoficerowie starsi

W skład korpusu podoficerów oprócz podoficerów młodszych wchodzą również żołnierze noszący jeden ze stopni podoficerskich. Stopnie podoficerskie w polskim wojsku to:

 • sierżant – stopień sierżanta stosuje się także w innych formacjach zmilitaryzowanych, np. w policji,
 • starszy sierżant,
 • młodszy chorąży – stopień ten otrzymują żołnierze zajmujący stanowiska technika pododdziału czy pomocnika dowódcy drużyny.

Ostatnią, najwyższą rangą częścią korpusu podoficerów stanowią podoficerowie starsi. Pośród podoficerów starszych wyróżnia się:

 • chorążego,
 • starszego chorążego,
 • starszego chorążego sztabowego
stopnie w wojsku polskim

Stopnie w wojsku – korpus oficerów

W skład korpusu oficerów wchodzą między innymi oficerowie młodsi. Stopnie w Wojsku Polskim obejmujące oficerów młodszych to podporucznik, porucznik oraz kapitan – czyli najwyższy z korpusu oficerów młodszych.

Korpus oficerów to także oficerowie starsi. Wśród stopni wchodzących w skład tej grupy znajduje się: major, podpułkownik i pułkownik. Najwyższy stopień w korpusie oficerów to stopień pułkownika. Żołnierze w stopniu pułkownika to najczęściej dowódcy pułku i niektórych brygad lub szefowie oddziałów sztabów różnych szczebli.

Sprawdź: Ile zarabia pilot samolotu?

Stopnie w Wojsku Polskim – generałowie

Obecnie w polskiej armii istnieją cztery stopnie generalskie, które w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych, Siłach Powietrznych i Wojskach Obrony Terytorialnej przeznaczone są dla najwyższych dowódców. Wśród stopni generalskich znajduje się: generał brygady
generał dywizji, generał broni oraz generał, stanowiący najwyższy stopień generalski.

Redakcja enh.pl