Straż graniczna zarobki i stopnie – jakie są?

Straż graniczna uważana jest za jednostkę elitarną i dlatego z roku na rok przyciąga w swoje szeregi coraz więcej chętnych. Praca w straży granicznej nie jest jednak dla wszystkich, by dostąpić zaszczytu pracowania tam, należy spełnić wiele wymogów. Kandydatom stawia się bardzo duże wymagania. Ponadto, by znaleźć się w szeregach straży granicznej, trzeba pozytywnie przejść przez trwający bardzo długo, trudny i wymagający proces rekrutacji. Jednak patrząc na straż graniczna zarobki, to zdecydowanie się opłaca.

Jak zostać pracownikiem straży granicznej?

Praca w straży granicznej jest bardzo ciekawa, ale też wymagająca. Do obowiązków strażnika należy:

  • ochrona granic Polski
  • sprawowanie nadzoru nad eksploatacją polskich obszarów morskich
  • zapobieganie handlu bronią i narkotykami
  • zapobieganie przyjazdom nielegalnych imigrantów
  • kontrolowanie legalności pracy, którą wykonują cudzoziemcy
  • wykrywanie różnego rodzaju przestępstw
  • zapobieganie wywożenia z Polski przedmiotów drogocennych

Straż graniczna – jak się dostać?

Obowiązków tych jest znacznie więcej, ale aby stać się takim pracownikiem trzeba najpierw przejść rekrutacyjny proces. Trwa on kilka miesięcy, przy czym selekcja w nim jest naprawdę bardzo ostra. Najpierw kandydat musi wypełnić określoną ankietę. Następnie składa się podanie i zgłasza po ogłoszonym naborze pracowników straży granicznej. Potem czeka go rozmowa kwalifikacyjna, łącznie z rozmową z psychologiem oraz testem na wariografie. Następnie zdaje się egzamin, włącznie ze sprawdzeniem testu fizycznego oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym i z wiedzy ogólnej. Po tym wszystkim trzeba przejść określone badania lekarskie i nie jest to jeszcze wszystko. Potem są kolejne szkolenia, trwające po 3,5 miesiąca każde oraz miesięczna praktyka w jednostce macierzyste.

Straż graniczna zarobki

Praca w straży granicznej to całkiem przyzwoite zarobki, które wiążą się ściśle z posiadaniem odpowiednich stopni. Jednym ze szkoleń w trakcie rekrutacji, jest szkolenie podoficerskie. Po nim uzyskuje się najniższy stopień a mianowicie rangę kaprala. Dopiero z takim stopniem przystępuje się do pracy w straży granicznej. Jednak już w trakcie danych szkoleń, przyszły strażnik graniczny może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 2 400 złotych netto.

Straż graniczna zarobki rosną, gdy w miarę upływu czasu posiadamy kolejne zasługi i uczestniczymy w poszczególnych szkoleniach. Wtedy strażnik zyskuje nowe i wyższe stopnie, co łączy się z podwyżką w wypłacie.

straż graniczna zarobki

Mediana zarobków strażnika wynosi około 6 700 złotych brutto, co daje blisko 4 706 złotych na rękę. Jednak kwota ta może być wciąż podwyższana, a już na pewno jest ona znacznie wyższa od zarobków wszystkich innych pracowników służb mundurowych w Polsce. Trzeba więc się zastanowić, czy taka wysokość nam odpowiada. Straż graniczna zarobki dla jednych będzie wystarczająca, dla innych zdecydowanie nie.

Sprawdź: Stopnie w Wojsku Polskim – charakterystyka i znaczenie

Straż graniczna stopnie

Praca w tej formacji przypomina pracę w wojsku, bo w miarę upływu lat pracy otrzymuje się określone stopnie oficerskie. Zaczyna się więc pracę od stopnia szeregowego. Następnie można zostać starszym szeregowym. Tyczy się to wojsk lądowych oraz powietrznych. W marynarce wojennej stopniom tym odpowiada marynarz i starszy marynarz.

WOJSKA LĄDOWE I POWIETRZNEMARYNARKA WOJENNA
SZEREGOWYMARYNARZ
STARSZY SZEREGOWYSTARSZY MARYNARZ
KORPUS SZEREGOWYCH

Następnie przechodzi się na stanowisko kaprala. Potem kolejno plutonowego, sierżanta, starszego sierżanta i sierżanta sztabowego. W marynarce wojennej najpierw jest mat. Później bosmanmat, a w przyszłości bosman, starszy bosman i bosman sztabowy.

WOJSKA LĄDOWE I POWIETRZNEMARYNARKA WOJENNA
KAPRALMAT
PLUTONOWYBOSMANMAT
SIERŻANTBOSMAN
STARSZY SIERŻANTSTARSZY BOSMAN
SIERŻANT SZTABOWYBOSMAN
KORPUS PODOFICERÓW

Kolejnym etapem jest wstąpienie do korpusu chorążych. W tym przypadku zaczynamy od młodszego chorążego, potem chorążego i kolejnych stopni. W przypadku marynarki wojennej nazewnictwo jest tutaj takie samo.

WOJSKA LĄDOWE I POWIETRZNEMARYNARKA WOJENNA
MŁODSZY CHORĄŻYMŁODSZY CHORĄŻY
CHORĄŻYCHORĄŻY
STARSZY CHORĄŻYSTARSZY CHORĄŻY
CHORĄŻY SZTABOWYCHORĄŻY SZTABOWY
STARSZY CHORĄŻY SZTABOWYSTARSZY CHORĄŻY SZTABOWY
KORPUS CHORĄŻYCH

Najwyższym korpusem, który występuje w straży granicznej, są oficerowie. Tutaj także nazewnictwo jest takie samo w przypadku wojsk lądowych, jak i powietrznych oraz marynarki wojennej. Są to kolejno podporucznik, porucznik, kapitan, major, podpułkownik, pułkownik, generał brygady oraz generał dywizji.

WOJSKA LĄDOWE I POWIETRZNEMARYNARKA WOJENNA
PODPORUCZNIKPODPORUCZNIK
PORUCZNIKPORUCZNIK
KAPITANKAPITAN
MAJORMAJOR
PODPUŁKOWNIKPODPUŁKOWNIK
PUŁKOWNIKPUŁKOWNIK
GENERAŁ BRYGADYGENERAŁ BRYGADY
GENERAŁ DYWIZJIGENERAŁ DYWIZJI
KORPUS OFICERÓW

Straż graniczna zarobki i stopnie są ze sobą ściśle powiązane. Nie da się ukryć, że jest to bardzo elitarna praca, i to tylko dla osób zasługujących na nią. Trzeba więc mieć na uwadze obowiązek, który będzie na nas spoczywał. Potrzebujemy nie tylko odpowiednich umiejętności, ale i psychicznego przygotowania.

Sprawdź też, ile zarabia pilot samolotu?

Redakcja enh.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.