Kiedy zaczyna się post? – Wielki Post w Polskim Kościele Katolickim

Wielki Post jest jednym z najważniejszych okresów w polskim Kościele Katolickim. To czas przygotowania na drodze do Świąt Wielkanocnych, a także okazja do nawrócenia i głębokiej refleksji. W tym artykule dowiesz się, kiedy zaczyna się post, jakie są jego znaczenie i tradycje.

 • Kiedy zaczyna się post i ile trwa dni? Wielki Post w katolicyzmie
 • Symbolika liczby 40 w Wielkim Poście
 • Tradycje i praktyki Wielkiego Postu
 • Środa Popielcowa – rozpoczęcie Wielkiego Postu
 • Nabożeństwa pasyjne
 • Post i wstrzemięźliwość
 • Modlitwa, jałmużna i nawrócenie

Kiedy zaczyna się post i ile trwa dni? Wielki Post w katolicyzmie

Wielki Post jest okresem 40-dniowym, rozpoczynającym się w Środę Popielcową. Data rozpoczęcia postu zależy od ruchomej daty Wielkanocy, która przypada na pierwszą niedzielę po pełni Księżyca wiosennym. W 2024 roku Wielki Post rozpocznie się 14 lutego, a zakończy 28 marca Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, rozpoczynającą Triduum Paschalne.

Warto zaznaczyć, że w okresie Wielkiego Postu nie wlicza się niedziel, które są zawsze dniem radosnym, upamiętniającym Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dlatego właściwy okres postu wynosi 40 dni.

Symbolika liczby 40 w Wielkim Poście

Liczba 40 ma szczególne znaczenie w tradycji chrześcijańskiej. W Biblii występuje wiele wydarzeń związanych z tą liczbą. W przypadku Wielkiego Postu, 40 dni nawiązują do kilku istotnych wydarzeń:

 1. Potop – według Księgi Rodzaju, potop trwał przez 40 dni i 40 nocy, oczyszczając Ziemię z grzechów.
 2. Wędrówka Izraela – naród wybrany wędrował przez pustynię przez 40 lat, zanim dotarł do Ziemi Obiecanej.
 3. Mojżesz na Górze Synaj – Mojżesz przebywał na Górze Synaj przez 40 dni i nocy, gdzie otrzymał od Boga Tablice Prawa.
 4. Kuszenie Jezusa na pustyni – Jezus spędził 40 dni na pustyni, gdzie był kuszony przez szatana, zanim rozpoczął swoją publiczną misję.

Liczba 40 symbolizuje czas potrzebny do przygotowania, oczyszczenia i zbawczego działania Boga. W przypadku Wielkiego Postu ma ona również znaczenie nawrócenia i umocnienia wiary.

Tradycje i praktyki Wielkiego Postu

Wielki Post jest czasem pokuty, wstrzemięźliwości i refleksji. W tradycji polskiego Kościoła Katolickiego istnieją różne zwyczaje i praktyki, które towarzyszą temu okresowi. Składają się na to liczne nabożeństwa, ale także praktyki religijne, które można odbywać samemu. Ważne jest umiarkowanie w jedzeniu i piciu oraz powstrzymanie się od zabaw.

rozpoczęcie postu

Środa Popielcowa – rozpoczęcie Wielkiego Postu

Środa Popielcowa jest dniem rozpoczęcia Wielkiego Postu. Jest to także dzień, w którym wierni otrzymują na głowy znak popiołu, symbolizujący pokorę i nawrócenie. Popiół jest poświęcony z poprzedniego roku palmowej Niedzieli i ma przypominać o nietrwałości życia i potrzebie nawrócenia.

Nabożeństwa pasyjne

W czasie Wielkiego Postu odbywają się specjalne nabożeństwa pasyjne, które mają na celu pogłębienie duchowego doświadczenia wiernych. Jednym z najbardziej znanych nabożeństw jest Gorzkie Żale, które odprawiane są w niedziele Wielkiego Postu. Gorzkie Żale składają się z trzech części, a ich treść dotyczy męki i śmierci Jezusa Chrystusa.

Post i wstrzemięźliwość

W Wielkim Poście katolicy są zachęcani do praktykowania postu i wstrzemięźliwości. Post i wstrzemięźliwość oznacza ograniczenie ilości posiłków i powstrzymanie się od spożycia mięsa w określone dni, takie jak Środa Popielcowa i Wielki Piątek.

Warto zaznaczyć, że post i wstrzemięźliwość nie są obowiązkowe dla wszystkich katolików. Istnieją wyjątki dla dzieci, osób starszych i chorych. Niemniej jednak, praktykowanie tych form wyrzeczeń jest silnie zalecane jako sposób na duchowe oczyszczenie i umocnienie więzi z Bogiem.

Modlitwa, jałmużna i nawrócenie

Wielki Post to także czas intensywnej modlitwy, refleksji i nawrócenia. Wiele osób podejmuje różne formy modlitewne, takie jak codzienna modlitwa różańcowa, uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych czy czytanie Pisma Świętego. Wielki Post to również okazja do zwiększenia pomocy potrzebującym poprzez jałmużnę i działanie charytatywne.

Nawrócenie jest kluczowym elementem Wielkiego Postu. To czas, w którym katolicy starają się zbliżyć do Boga, odnowić swoje relacje z innymi ludźmi i dokonać zmiany w swoim życiu. Nawrócenie może obejmować walkę z grzechem, zmianę złych nawyków i dążenie do większej doskonałości chrześcijańskiej.

Wielki Post w Polskim Kościele Katolickim to okres przygotowania na drodze do Świąt Wielkanocnych. Jego rozpoczęcie w Środę Popielcową i trwanie przez 40 dni ma duże znaczenie symboliczne, nawiązując do licznych biblijnych wydarzeń. W trakcie Wielkiego Postu katolicy praktykują post, wstrzemięźliwość, modlitwę i jałmużnę, dążąc do nawrócenia i umocnienia swojej wiary. To dla nich czas głębokiej refleksji i spotkania z Bogiem, który, według wierzących, może przynieść duchowe oczyszczenie i wzrost duchowy.

Redakcja enh.pl