Co po psychologii?

Psychologia to popularny kierunek studiów, który przyciąga tysiące absolwentów co roku. Szerokie perspektywy zatrudnienia i rozwijania się sprawiają, że absolwenci psychologii nie powinni narzekać na problemy ze znalezieniem pracy. Ale co dokładnie można robić po uzyskaniu tytułu magistra? Co po psychologii? W tym artykule przedstawimy różne ścieżki zawodowe, które mogą zainteresować absolwentów psychologii.

 • Studia psychologiczne – co warto wiedzieć?
 • Co po psychologii? Wybrane specjalizacje
 • Gdzie znaleźć pracę po psychologii? Rynek pracy dla psychologów

Studia psychologiczne – co warto wiedzieć?

Studia psychologiczne trwają zwykle 5 lat i kończą się obroną pracy magisterskiej. Na większości uczelni studia są prowadzone w systemie jednolitym. Istnieje także przyspieszona ścieżka studiów dla osób posiadających już inny stopień naukowy. Studia psychologiczne można odbywać zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Podczas studiów psychologicznych studenci zdobywają wiedzę z zakresu różnych dziedzin psychologii, takich jak biologiczne podstawy psychologii, statystyka, psychopatologia, psychologia osobowości, psychologia społeczna czy psychologia kliniczna. Studia psychologiczne to nie tylko wykłady, ale również warsztaty i ćwiczenia praktyczne, które pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych.

Co po psychologii? Wybrane specjalizacje

Po ukończeniu studiów psychologicznych istnieje wiele specjalizacji, które można podjąć. Oto kilka z nich:

 1. Psychologia kliniczna: Psycholodzy kliniczni zajmują się diagnozowaniem i terapią zaburzeń psychicznych. Mogą pracować w szpitalach psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach leczenia uzależnień czy w prywatnych gabinetach.
 2. Psychologia zdrowia: Psycholodzy zdrowia zajmują się wspieraniem osób w osiąganiu i utrzymaniu zdrowia psychicznego. Mogą pracować w szpitalach, klinikach zdrowia, ośrodkach rehabilitacyjnych czy w instytucjach rządowych.
 3. Psychologia społeczna: Psycholodzy społeczni badają wpływ społeczeństwa na jednostkę oraz interakcje między ludźmi. Mogą pracować w firmach marketingowych, w dziale HR, w instytucjach rządowych zajmujących się polityką społeczną czy w organizacjach pozarządowych.
 4. Psychologia biznesu: Psycholodzy biznesu zajmują się zastosowaniem wiedzy psychologicznej w środowisku biznesowym. Pracują w dziale HR, marketingu, zarządzaniu personelem czy w firmach konsultingowych.
 5. Psychologia organizacji i pracy: Psycholodzy organizacji i pracy zajmują się badaniem zachowań i procesów zachodzących w organizacjach oraz wpływem tych procesów na pracowników. Mogą pracować w dziale HR, zarządzaniu personelem czy w firmach konsultingowych.
 6. Psychologia dziecka i rodziny: Psycholodzy specjalizujący się w psychologii dziecka i rodziny zajmują się wspieraniem rozwoju dzieci oraz pracy z rodzinami. Mogą pracować w szkołach, przedszkolach, ośrodkach terapeutycznych czy w poradniach rodziny.
 7. Psychoterapia: Psychoterapeuci zajmują się udzielaniem wsparcia psychologicznego pacjentom oraz prowadzeniem terapii. Mogą pracować w szpitalach psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach leczenia uzależnień czy w prywatnych gabinetach.
 8. Psychologia sportu: Psycholodzy sportu zajmują się wspieraniem sportowców w osiąganiu sukcesów oraz radzeniu sobie z presją i stresem. Mogą pracować w klubach sportowych, ośrodkach treningowych czy w instytucjach rządowych zajmujących się sportem.
 9. Neuropsychologia: Neuropsycholodzy badają związki między mózgiem a zachowaniem człowieka. Mogą pracować w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych czy w instytutach badawczych.
 10. Psychologia międzykulturowa: Psycholodzy międzykulturowi badają różnice i podobieństwa między kulturami oraz wpływ kultury na jednostkę. Mogą pracować w instytucjach rządowych zajmujących się polityką społeczną czy w organizacjach międzynarodowych.
 11. Psychologia edukacyjna: Psycholodzy edukacyjni zajmują się wspieraniem uczniów w rozwoju oraz diagnozowaniem trudności edukacyjnych. Mogą pracować w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy w instytucjach rządowych zajmujących się edukacją.
praca po psychologii

Gdzie znaleźć pracę po psychologii? Rynek pracy dla psychologów

Absolwenci psychologii mogą szukać pracy w różnych miejscach. Oto kilka sugestii:

 • Szpitale i placówki medyczne: Szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki leczenia uzależnień to miejsca, gdzie psycholodzy kliniczni znajdują zatrudnienie. Mogą również pracować na oddziałach internistycznych i onkologicznych.
 • Firmy i instytucje: Firmy, zwłaszcza większe korporacje, często mają działy HR, gdzie psycholodzy mogą pracować w obszarze rekrutacji, selekcji i szkoleń. Psycholodzy biznesu i organizacji i pracy również znajdują zatrudnienie w firmach konsultingowych, marketingowych czy w instytucjach rządowych.
 • Ośrodki terapeutyczne: Ośrodki zajmujące się terapią uzależnień, rehabilitacją psychiczną czy terapią rodzin znajdują się w potrzebie psychologów. To dobre miejsce dla psychoterapeutów i psychologów klinicznych.
 • Placówki edukacyjne: Szkoły, przedszkola, poradnie psychologiczno-pedagogiczne to miejsca, gdzie psycholodzy edukacyjni znajdują zatrudnienie. Zajmują się tam diagnozowaniem dzieci i pomagają w ich bieżących problemach.
 • Organizacje pozarządowe: Organizacje zajmujące się pomocą społeczną, wsparciem rodzin czy osobami w kryzysie również potrzebują psychologów.
 • Praktyka prywatna: Po zdobyciu odpowiednich doświadczeń i certyfikatów, można otworzyć własny gabinet psychologiczny i pracować na własny rachunek.

Warto korzystać z internetu, gdzie można znaleźć wiele ogłoszeń o pracę dla psychologów. Rejestracja w firmach rekrutacyjnych i wysyłanie aplikacji to także dobry sposób na znalezienie pracy.

Zarobki po psychologii

Zarobki po psychologii mogą się różnić w zależności od specjalizacji, miejsca pracy i doświadczenia. Na początku kariery pensje mogą wynosić około 3000 zł netto, ale z czasem mogą się zwiększać. Praca na własny rachunek może przynieść większe dochody, ale wymaga również większego zaangażowania i inwestycji w rozwój własnej praktyki.

Studia psychologiczne otwierają wiele drzwi zawodowych. Absolwenci mają szeroki wybór specjalizacji i miejsc pracy. Mogą pracować w szpitalach, placówkach medycznych, firmach, instytucjach edukacyjnych czy w praktykach prywatnych. Zarobki po psychologii zależą od wielu czynników, ale z czasem i doświadczeniem mogą się zwiększać. Warto być elastycznym i otwartym na różne możliwości, aby znaleźć pracę zgodną z własnymi zainteresowaniami i umiejętnościami.

Redakcja enh.pl