Czego dotyczy etyka biznesu?

Firma powinna wyznawać wartości, które mają pozytywny wydźwięk, są etyczne. Jest to dobrze odbierane przez społeczeństwo, wzbudza zaufanie. Należy pokazać swoimi czynami, że prowadzony biznes pozostaje uczciwy i zaangażowany społecznie. Kierowanie się etycznymi zasadami pozwala pracownikom utożsamiać się z nim. Zmniejszają się także koszty związane z utrzymaniem pozytywnego wizerunku marki. Firma przeznacza na to mniej czasu i energii.

Z artykułu dowiesz się o:

  • etyka biznesu a wyznaczone wartości
  • etyka w biznesie
  • jakie zachowania są uznawane za etyczne

Zobacz także: https://www.enh.pl/reklama-w-internecie-w-roznej-postaci/

Etyka biznesu a wyznaczone wartości

Każda firma powinna podążać za jasno wyznaczonymi wartościami. Mogą być one uniwersalne i dotyczyć konkretnych obszarów jej działania. Bardzo ważne staje się oczywiście bycie uczciwym, co wpływa w ogromnym stopniu na wizerunek. Powinno się stawiać także na innowacyjność, aby stać się konkurencyjnym. Istotne jest bycie kreatywnym, dążenie do samodoskonalenia. Należy chwalić się firmowymi osiągnięciami, ale jednocześnie znaczenie ma pozostanie skromnym. Istotne dla firmy jest także to, aby być otwartym na wyzwania i podejmować różne ryzyka, oczywiście po uprzednim przeanalizowaniu zagrożeń i zysków. Do wartości firmy zaliczyć można także bezwzględną jakość, bezpieczeństwo, prostotę, ciężką pracę, szacunek, elastyczność i szybkość działania, empatię.

Etyka w biznesie ma ogromne znaczenie

Jeśli firma chce uniknąć poważnych problemów, to powinna postępować etycznie. Wpływa to na efektywność pracy. Kierowanie się szlachetnymi wartościami sprawia, że nawet pracownicy się z nią utożsamiają i są zmotywowani do działania. Czują, że to co robią, ma sens. Etyka w biznesie ma również ścisły związek z tym, jak klienci postrzegają firmę. Istotne staje się nie tylko to, jaki produkt się oferuje, pod uwagę bierze się także cały proces powstawania. Znaczenie ma, czy firma dba o zrównoważony rozwój i jest odpowiedzialna społecznie. Jeśli ktoś trzyma się zasad etyki w biznesie, zawsze to zaowocuje. Można uzyskać sporą przewagę nad konkurencją. Kłamanie, oszukiwanie i manipulowanie stanowi niestety broń obosieczną. Trudno mówić o udanej współpracy.

Jakie zachowania są uznawane za etyczne?

Etyka w biznesie przejawia się między innymi w tym, że firma jest w stanie wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i nawet wycofać się z błędnych decyzji. Znaczenie ma także bycie przejrzystym dla społeczeństwa, czyli informowanie o funkcjonowaniu prowadzonego biznesu. Wzbudza to zaufanie do firmy. Doceniane jest bycie rzetelnym, wiarygodnym. Nie można mówić o etyce w biznesie, jeśli przedsiębiorstwo opiera się na nielegalnych korzyściach. Należy traktować innych jak równych sobie. Znaczenie ma współdziałanie, poszanowanie godności i poglądów innych. Etycznym zachowaniem jest także dbanie o dobrą atmosferę w miejscu pracy. Zwiększa to efektywność i motywacja pracowników do działania. Odpowiednie relacje międzyludzkie są niezwykle ważne. Firmę tworzą ludzie, o czym nie można nigdy zapomnieć. Zapewnienie im dogodnych warunków pracy to podstawa. Nie można tolerować żadnej dyskryminacji. Istotne jest także eliminowanie niedomówień i nieporozumień.

Zobacz także: https://www.enh.pl/doradztwo-finansowe-bez-tajemnic/

Redakcja enh.pl