Model Waterfall w zarządzaniu projektami: Definicja i znaczenie

W dzisiejszych czasach, kiedy większość firm działa w oparciu o złożone projekty, ważne jest, aby stosować skuteczne metody zarządzania. Jednym z najbardziej popularnych modeli zarządzania projektami jest model Waterfall. W tym artykule dokładnie opiszemy, czym jest Model Waterfall oraz jakie ma znaczenie w zarządzaniu projektami.

Z artykułu dowiesz się:

 • czym jest model Waterfall
 • kroki w modelu Waterfall
 • znaczenie modelu Waterfall w zarządzaniu projektami
 • zalety modelu Waterfall
 • wady modelu Waterfall
 • dla jakich projektów nadaje się Waterfall

Zobacz także: https://www.enh.pl/chill-room-idealne-rozwiazanie-dla-odprezenia-pracownikow/

Czym jest model Waterfall?

Model Waterfall jest liniowym modelem zarządzania projektami, który składa się z sekwencyjnych kroków. Każdy krok musi zostać ukończony przed rozpoczęciem kolejnego. W tym modelu, fazy projektu są ściśle określone i zdefiniowane. Oznacza to, że projekt jest podzielony na konkretne fazy, które muszą być ukończone zanim rozpocznie się kolejna.

Kroki w modelu Waterfall

Model Waterfall składa się z sześciu podstawowych kroków:

 1. Planowanie – faza ta polega na określeniu celów projektu, harmonogramu oraz zasobów potrzebnych do realizacji projektu. W tej fazie definiuje się również wymagania projektu.
 2. Analiza – faza ta polega na analizie wymagań i wyznaczeniu sposobu realizacji projektu.
 3. Projektowanie – faza ta skupia się na projektowaniu i opracowywaniu strategii wykonania projektu.
 4. Implementacja – faza ta polega na wdrożeniu projektu i jego realizacji zgodnie z przyjętym planem.
 5. Testowanie – faza ta skupia się na testowaniu elementów systemów połączonych w całość
 6. Wdrożenie – faza ta polega na testowaniu i wdrażaniu projektu, aby upewnić się, że spełnia on wymagania projektowe.
model Waterfall

Znaczenie modelu Waterfall w zarządzaniu projektami

Model Waterfall ma kilka zalet, które sprawiają, że jest jednym z najpopularniejszych modeli zarządzania projektami. Jedną z głównych zalet tego modelu jest jego prostota i łatwość zrozumienia. Jest bardzo prosty i łatwy do zrozumienia, co oznacza, że każdy członek zespołu projektowego może łatwo zrozumieć etapy projektu oraz ich role w projekcie.

Kolejną zaletą modelu Waterfall jest fakt, że jest to model linearny, co oznacza, że każda faza projektu jest dobrze zdefiniowana. To umożliwia łatwe śledzenie postępu projektu i umożliwia dokładne określenie czasu potrzebnego do ukończenia każdej fazy.

Główne zalety modelu Waterfall

 • Precyzyjna kontrola nad projektem – Model waterfall pozwala na dokładną kontrolę nad projektem na każdym etapie jego realizacji. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na problemy i błędy, co minimalizuje ryzyko niepowodzenia projektu.
 • Wysoka jakość projektu – Dzięki dokładnej analizie i projektowaniu, model waterfall pozwala na stworzenie systemu o wysokiej jakości, co ma szczególne znaczenie w przypadku projektów, które będą miały długi czas użytkowania.
 • Łatwe przewidywanie kosztów i czasu – Model waterfall umożliwia dokładne określenie kosztów i czasu potrzebnego na realizację projektu. Dzięki temu można łatwo przewidzieć jego koszty oraz określić harmonogram.

Główne wady modelu Waterfall

 • Brak elastyczności – Model Waterfall nie jest elastyczny, co oznacza, że zmiany w projekcie mogą być bardzo kosztowne i czasochłonne. W przypadku projektów, w których wymagane są częste zmiany, model Waterfall może okazać się nieefektywny.
 • Ryzyko niedopasowania do wymagań klienta – W przypadku projektów, w których wymagania klienta zmieniają się w trakcie realizacji projektu, model Waterfall może okazać się niewystarczający, ponieważ w tym modelu wymagania klienta są określane na początku projektu, a zmiany w tych wymaganiach mogą wpłynąć na cały harmonogram realizacji projektu.
 • Niskie zaangażowanie klienta – W modelu waterfall zaangażowanie klienta jest ograniczone do początkowej fazy projektu, w której określa on swoje wymagania. W dalszych etapach projektu klient nie jest aktywnie zaangażowany, co może prowadzić do niezrozumienia jego potrzeb i oczekiwań.

Dla jakich projektów nadaje się model waterfall?

Model waterfall jest szczególnie skuteczny w przypadku projektów, które charakteryzują się stałymi wymaganiami i są w pełni zdefiniowane przed rozpoczęciem projektu. Model ten jest często stosowany w projektach informatycznych, ale może być również stosowany w innych projektach, takich jak projekty budowlane czy projektowanie produktów. Model ten jest szczególnie skuteczny w przypadku projektów, w których konieczne jest uzyskanie wysokiej jakości i precyzyjnej kontroli nad każdym etapem realizacji projektu.

Podsumowanie

Model waterfall jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych modeli zarządzania projektami. Choć ma on wiele zalet, takich jak precyzyjna kontrola nad projektem i wysoka jakość projektu, to również posiada wiele wad, takich jak brak elastyczności i niskie zaangażowanie klienta. Model waterfall nadaje się szczególnie do projektów, w których wymagania są z góry ustalone i stałe, ale może okazać się niewystarczający w przypadku projektów, w których wymagania zmieniają się w trakcie realizacji projektu. W końcu wybór odpowiedniego modelu zarządzania projektami zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań każdego projektu.

FAQ

Czym jest model Waterfall?

Model Waterfall jest liniowym modelem zarządzania projektami, który składa się z sekwencyjnych kroków. Każdy krok musi zostać ukończony przed rozpoczęciem kolejnego. W tym modelu, fazy projektu są ściśle określone i zdefiniowane. Oznacza to, że projekt jest podzielony na konkretne fazy, które muszą być ukończone zanim rozpocznie się kolejna.

Jakie są kroki w modelu Waterfall?

Model Waterfall składa się z 6 podstawowych kroków: planowania, analizy, projektowania, implementacji, testowania i wdrożenia.

Dla jakich projektów nadaje się model waterfall?

Model waterfall jest szczególnie skuteczny w przypadku projektów, które charakteryzują się stałymi wymaganiami i są w pełni zdefiniowane przed rozpoczęciem projektu. Model ten jest często stosowany w projektach informatycznych, ale może być również stosowany w innych projektach, takich jak projekty budowlane czy projektowanie produktów.

Redakcja enh.pl