Co to jest CCTV?

System monitoringu wizyjnego, inaczej zwany CCTV, jest technologią umożliwiającą obserwację wydarzeń z odległości w czasie rzeczywistym. System telewizji przemysłowej montowany w budynkach lub na terenie zewnętrznym obiektu nie tylko rejestruje zdarzenia, ale również może sygnalizować o zagrożeniu. Ta zaawansowana technologia ma wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach oraz budynkach użyteczności publicznej, dlatego jest instalowana wszędzie tam, gdzie przebywa duża liczba osób lub przechowywane są towary.

Czym jest system telewizji przemysłowej i jak działa?

CCTV to skrót z języka angielskiego – closed circuit television. Założeniem monitoringu wizyjnego jest śledzenie z odległości zdarzeń rejestrowanych przez system kamer zainstalowanych w obiekcie lub na terenie zewnętrznym. Wysokiej jakości i bardzo czułe odbiorniki przesyłają obraz do centrali alarmowe, czyli do centrum odbiorczego. Można również odbierać obraz bezpośrednio na urządzeniu odbiorczym. Nowoczesne systemy monitorowania są bardzo precyzyjne – umożliwiają rozpoznanie twarzy, pozwalają na szczegółową analizę wydarzenia, są też cennym narzędziem prewencyjnym.

W centrali alarmowej obraz z kamer przemysłowych jest analizowany i interpretowany przez operatorów – wszystko odbywa się według ustalonego planu. System telewizji przemysłowej montuje się zwykle równocześnie z czujkami i czujnikami. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć skuteczność ochrony, poprawia bezpieczeństwo, a przy tym ogranicza ilość fałszywych alarmów, a jest to możliwe dzięki zdalnej weryfikacji sygnału alarmowego.

Gdzie wykorzystuje się systemy monitorowania?

Monitoring wizyjny to skuteczne narzędzie do zabezpieczania osób oraz mienia. Należy do tzw. ochrony technicznej – jest elementem elektronicznych systemów zabezpieczeń. Kamery przemysłowe montuje się w przedsiębiorstwach, w hotelach, w sklepach, w placówkach medycznych i edukacyjnych, na lotniskach, na placach budowy, w magazynach i na składowiskach. Powszechne jest również instalowanie kamer na parkingach i na przystankach komunikacji miejskiej.

Systemy monitorowania są codziennością w obiektach, w których pracują i przebywają ludzie, dzięki temu pracodawca lub pracownik agencji ochrony może szybko reagować na niebezpieczeństwo w miejscu pracy. Kamery przemysłowe oraz czujniki zamontowane i podłączone do centrali alarmowej dają możliwość niemal natychmiastowej reakcji w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.

Jakie zalety ma zainstalowanie CCTV?

Najważniejszą zaletą, jaką niesie za sobą instalacja systemu CCTV, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. System monitorowania zapewnia szybką reakcję na sytuacje kryzysowe oraz daje możliwość kontrolowania wydajności w miejscu pracy. Zwiększenie zakresu zastosowania w obiekcie ochrony technicznej pomoże ograniczyć wydatki na ochronę fizyczną, co jest doskonałym przykładem optymalizacji kosztów. A nowoczesna technologia w obiekcie zwiększa jego prestiż i poprawia wizerunek pracodawcy lub instytucji.

Redakcja enh.pl