Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Z całą pewnością można stwierdzić, że urlop jest bardzo istotny dla każdego pracującego człowieka. Obecnie w Polsce oprócz standardowego urlopu pracownikom przysługuje również urlop okolicznościowy, który udzielany jest jedynie w szczególnych przypadkach niektórym osobom. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, komu przysługuje urlop okolicznościowy oraz czym on jest.

Komu przysługuje urlop?

Urlop okolicznościowy przysługuje niektórym osobom jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Przede wszystkim urlop okolicznościowy może być uzyskany przez wszystkie osoby, które wykonują swoje obowiązki zawodowe na podstawie umowy o pracę. Jest to zawarte w Kodeksie pracy, dlatego warto na to zwrócić swoją uwagę. Urlop okolicznościowy związany jest przede wszystkim z ważnym wydarzeniem rodzinnym, którego doświadcza pracownik. Wśród najbardziej istotnych wydarzeń z tym związanych można przede wszystkim wymienić ślub, pogrzeb, a także narodziny dziecka. Warto również dodać, że za czas przebywania na urlopie okolicznościowym pracownikowi w tradycyjny sposób przyznawane jest wynagrodzenie. Dzięki temu nie jest on stratny z powodu brania udziału w bardzo ważnym dla siebie wydarzeniu czy też uroczystości.

Kiedy przysługuje urlop?

Urlop okolicznościowy przyznawany jest pracownikom jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wśród nich można w szczególności wymienić bardzo ważne dla pracownika wydarzenia lub uroczystości rodzinne. Są to przede wszystkim śluby orz pogrzeby. Jednak pracownik może również wziąć urlop okolicznościowy z powodu urodzenia mu się dziecka. Wymiar urlopu okolicznościowego jest ściśle określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy oraz Opieki Społecznej. Jednak czas jego trwania zazwyczaj wynosi od jednego do trzech dni. Jest on zależny od rodzaju wydarzenia, na które pracownik wnioskuje o udzielenie urlopu okolicznościowego. Czas trwania tego rodzaju urlopu zależny jest również od stopnia pokrewieństwa, jakie łączy dwóch członków rodziny związanych ważnym wydarzeniem.

Wymiar urlopu

Wymiar urlopu okolicznościowego może być bardzo zróżnicowany. W przypadku narodzin dziecka pracownikowi należą się dwa dni tego rodzaju urlopu. Podobny wymiar czasu trwania urlopu obowiązuje w przypadku brania przez siebie ślubu. Natomiast jeśli jest to ślub dziecka to w tym przypadku pracownikowi przysługuje jedynie jeden dzień. Oprócz tego urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi również w przypadku śmierci bliskiej dla niego osoby. Jego wymiar kształtuje się następująco:
– śmierć matki lub ojca – dwa dni,
– śmierć dziecka – dwa dni,
– śmierć małżonka – dwa dni,
– śmierć macochy lub ojczyma – dwa dni,
– śmierć brata lub siostry – jeden dzień,
– śmierć teścia lub teściowej – jeden dzień,
– śmierć babci lub dziadka – jeden dzień,
– śmierć innej osoby, która jest na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – jeden dzień.
Oprócz tego przyznanie urlopu okolicznościowego możliwe jest również w przypadku zwolnienia z pracy, jeśli poszukuje się nowego zatrudnienia. W tym przypadku wymiar urlopu okolicznościowego może wynosić od jednego do trzech dni.

Redakcja enh.pl