Jaki jest podatek od darowizny? Odpowiedź i wyjaśnienia

Darowizny są powszechną formą przekazywania majątku między bliskimi osobami, np. rodzicami a dziećmi czy małżonkami. Jednak wiele osób zadaje sobie pytanie, jaki jest podatek od darowizny i jak go obliczyć. Odpowiedź na to pytanie może być skomplikowana, ponieważ zależy od wielu czynników, takich jak wartość darowizny, relacja między darczyńcą a obdarowanym czy rodzaj majątku przekazywanego w darze. W tym artykule postaramy się przybliżyć zagadnienie podatku od darowizny i wyjaśnić, jakie czynniki wpływają na jego wysokość.

Czym jest podatek od darowizny?

Podatek od darowizny to podatek, który należy się zapłacić w przypadku otrzymania darowizny o wartości powyżej określonej w ustawie. W Polsce podatek ten wynosi 5% lub 10% wartości darowizny, w zależności od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Przykładowo, jeśli osoba otrzyma darowiznę od swojego rodzica, podatek wyniesie 5%, a jeśli od kuzyna lub innego dalszego krewnego – 10%. Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne sytuacje, w których podatek od darowizny nie jest wymagany, np. gdy darowizna ma wartość poniżej określonej w ustawie lub gdy jest to darowizna między małżonkami. W każdym przypadku warto zasięgnąć porady specjalisty lub zapoznać się z treścią ustawy, aby nie popełnić błędów podczas rozliczania podatku od darowizny.

 • Podatek od darowizny wynosi 5% lub 10% wartości darowizny, w zależności od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.
 • Istnieją sytuacje, w których podatek od darowizny nie jest wymagany.
 • Warto zasięgnąć porady specjalisty lub zapoznać się z treścią ustawy w przypadku wątpliwości.
Stopień pokrewieństwa Wysokość podatku
małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha 5%
kuzyn, szwagier, teść, teściowa 10%

Kiedy należy płacić podatek od darowizny?

Podatek od darowizny należy zapłacić w momencie przekazania darowizny. Wysokość podatku zależy od wartości darowizny oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. W przypadku darowizny dla osoby z rodziny, podatek może być niższy lub w ogóle nie być pobierany. Warto również pamiętać, że każdego roku można przekazać darowiznę do określonej wartości bez konieczności płacenia podatku. Na 2021 rok wynosi ona 9637 zł. Jeśli wartość darowizny przekracza tę kwotę, trzeba uiścić podatek. Wysokość podatku oblicza się według skali podatkowej. Podatek od darowizny można zapłacić w urzędzie skarbowym lub przez Internet. Dlatego warto wcześniej zapoznać się z tym tematem, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

 • Podatek od darowizny należy zapłacić w momencie przekazania darowizny.
 • Wysokość podatku zależy od wartości darowizny oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.
 • Jeśli wartość darowizny przekracza 9637 zł, trzeba uiścić podatek.
 • Wysokość podatku oblicza się według skali podatkowej.
 • Podatek od darowizny można zapłacić w urzędzie skarbowym lub przez Internet.
Wartość darowizny Podatek
do 9637 zł 0%
9637 zł – 105000 zł 3,6%
105000 zł – 303000 zł 10%
303000 zł – 605000 zł 20%
605000 zł – 1200000 zł 30%
powyżej 1200000 zł 32%

Jak obliczyć wysokość podatku od darowizny?

Podatek od darowizny jest określony według stawek podatku od spadków i darowizn. Podstawą opodatkowania jest wartość darowizny, a wysokość podatku zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym oraz wartości darowizny. Oto stawki podatku od darowizny:

 • 1% – dla darowizn do 9 637,28 zł
 • 2% – dla darowizn powyżej 9 637,28 zł do 17 037,06 zł
 • 3% – dla darowizn powyżej 17 037,06 zł do 42 592,65 zł
 • 4% – dla darowizn powyżej 42 592,65 zł

W przypadku darowizny dla małżonka, rodzica, dziecka lub wnuka, wartość darowizny nie podlega opodatkowaniu, jeśli spełnione są określone warunki. Aby obliczyć podatek od darowizny, należy pomnożyć wartość darowizny przez odpowiednią stawkę podatku. Na przykład, jeśli wartość darowizny wynosi 25 000 zł, a obdarowanym jest siostra, która nie jest w linii prostej pokrewieństwa, podatek wyniesie 3% x 25 000 zł = 750 zł.

Jakie są wyjątki od płacenia podatku od darowizny?

Jeśli chcesz dokonać darowizny, ale nie chcesz płacić podatku od niej, musisz pamiętać, że istnieją określone wyjątki od tej reguły. Przede wszystkim, nie musisz płacić podatku od darowizny, jeśli jest ona dokonywana na rzecz:

 • małżonka,
 • dziecka,
 • wnuka,
 • rodziców,
 • dziadków,
 • rodzeństwa,
 • pasierba lub pasierbicy,
 • teściowej lub teścia,
 • rodziców małżonka.

Ponadto, nie musisz płacić podatku od darowizny, jeśli jej wartość nie przekracza 9 637 zł w ciągu roku kalendarzowego. Warto zaznaczyć, że jeśli dokonujesz darowizny w formie nieruchomości, to maksymalna wartość zwolnienia z podatku wynosi 27 522 zł. W przypadku darowizny pieniężnej, kwota ta wynosi 9 637 zł. Pamiętaj jednak, że jeśli przekroczysz te wartości, będziesz musiał zapłacić podatek od darowizny.

Jak złożyć deklarację podatkową od darowizny?

Jeśli otrzymałeś darowiznę, musisz pamiętać o złożeniu odpowiedniej deklaracji podatkowej. Wypełnij formularz PIT-36 lub PIT-37, w zależności od rodzaju darowizny. Podaj w nim wartość otrzymanej darowizny oraz otrzymany tytuł prawny (np. umowę darowizny). Następnie oblicz kwotę podatku od darowizny. Jeśli wartość darowizny przekroczyła 9637 zł, musisz zapłacić podatek w wysokości 3%. W przeciwnym wypadku podatek nie będzie pobierany. Pamiętaj, że termin na złożenie deklaracji podatkowej to 30 kwietnia każdego roku. W przypadku braku złożenia deklaracji lub złożenia jej po terminie, grozi Ci sankcja w postaci kary pieniężnej.

Jaki jest podatek od darowizny – FAQ

Jaki jest aktualny podatek od darowizny w Polsce?

Aktualny podatek od darowizny w Polsce jest uzależniony od wartości darowanego przedmiotu i wynosi od 3% do 20%.

Czy każda darowizna podlega opodatkowaniu?

Nie, nie każda darowizna podlega opodatkowaniu. Decydują o tym m.in. wartość darowizny oraz stopień pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.

Czy istnieją wyjątki od opodatkowania darowizny?

Tak, istnieją wyjątki od opodatkowania darowizny w przypadku darowizn między małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz w przypadku darowizn na cele naukowe, kulturalne lub charytatywne.

Redakcja enh.pl