Pieluchy dla dorosłych na receptę – co należy zrobić, by otrzymać refundację?

Refundacja na środki higieniczne przy nietrzymaniu moczu to rzecz jak najbardziej możliwa i przydatna. Pieluchy dla dorosłych czy inne artykuły pomocnicze to spory wydatek, zwłaszcza jeśli muszą być stosowane regularnie i przez dłuższy czas. Pieluchy dla dorosłych na receptę można otrzymać w bardzo prosty sposób, wystarczy jedynie poprosić lekarza pierwszego kontaktu o wypełnienie wniosku.

Pieluchy dla dorosłych na receptę – co zrobić, żeby dostać refundację?

Pieluchy dla dorosłych na receptę otrzymać można w następujący sposób. Podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu należy poprosić o wypełnienie wniosku o refundację. Lekarz wypełnia wniosek na specjalnej cyfrowej platformie NFZ, w systemie, który automatycznie oblicza limit środków higienicznych przyznanych na dany miesiąc oraz sprawdza uprawnienia pacjenta. Wszystkie potrzebne dokumenty są już zazwyczaj w systemie, więc nie ma potrzeby samodzielnego ich dostarczania. Nie trzeba też tak jak kiedyś jechać do wojewódzkiego oddziału NFZ, aby zweryfikować uprawnienia pacjenta do refundacji. Po wypełnieniu wniosku system generuje dokument, który lekarz musi podpisać i przystawić pieczątkę.  Pieluchy dla dorosłych na receptę można odebrać w dowolnym punkcie z artykułami medycznymi lub w aptece.

Pieluchy dla dorosłych na receptę – czy trzeba odebrać je osobiście?

Nie, nie ma takiej konieczności. Pieluchy dla dorosłych na receptę odebrać może w aptece ktoś z rodziny osoby uprawnionej lub opiekun. Do odbioru potrzebny jest jedynie numer zlecenia oraz PESEL lub data urodzenia osoby uprawnionej. Te dane należy ponownie wprowadzić do systemu eZWM, który potwierdza receptę i generuje dokument potrzebny do odbioru, który osoba odbierająca środki higieniczne podpisuje, składając tym samym pokwitowanie.

Część recepty można też w razie konieczności zrealizować w innej aptece – w takim przypadku trzeba poprosić o dokument potwierdzający, że recepta nie została zrealizowana w całości.

Pieluchy dla dorosłych na receptę – co jeszcze wziąć pod uwagę?

Recepta na środki higieniczne przy nietrzymaniu moczu jest ważna jedynie przez miesiąc od jej wydania lub do końca miesiąca, w którym została wystawiona. Trzeba o tym pamiętać i zrealizować receptę w odpowiednim czasie. Jeśli potrzebna jest kolejna recepta, należy ponownie udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który ponownie wypełni wniosek. W przypadku konieczności długotrwałego korzystania ze środków pomocniczych przy nietrzymaniu moczu kolejne wnioski może wypełniać pielęgniarka lub położna, jednak jednorazowo można starać się o refundację jedynie na miesiąc. System za każdym razem oblicza limit cenowy i ilościowy przysługujący pacjentowi. Bardzo ważną informacją jest, że refundacja dotyczy także produktów najwyższej jakości, takich jak pieluchy dla dorosłych czy inne środki higieniczne TENA. Nie należy zatem kierować się ceną artykułów pomocniczych potrzebnych przy nietrzymaniu moczu, ale ich jakością.

Redakcja enh.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *