Gdzie zadbać o alkomat w Warszawie?

Kalibracja alkomatu polega na określeniu błędu alkomatu za pomocą specjalistycznego sprzętu, a następnie wyregulowaniu jego parametrów i zredukowaniu błędu pomiaru do minimum. Kalibracja jest obwarowana przepisami i normami. Kalibracja alkomatów Warszawa – gdzie możemy dokonać regulacji tego urządzenia?

Alkomat, jak każde urządzenie, w czasie użytkowania ulega rozregulowaniu. Kalibracja zatem to nic innego jak doprowadzenie dokładności urządzenia do wartości określone przez producenta i określonego przez niego w instrukcji obsługi dopuszczalnego błędu.

Dlaczego kalibracja jest konieczna?

Każdy alkomat zużywa się. Dzieje się to analogicznie do kół w samochodzie niezależnie od tego, czy używasz samochodu, czy stoi on w garażu, opony z czasem tracą powietrze i wymagają okresowego serwisowania.

Podobnie właściwości alkomatu zmieniają się z upływem czasu, a błąd pomiaru wzrasta. Dzieje się to w sposób naturalny, poprzez starzenie się materiałów, z jakich jest wykonane urządzenie lub w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak:

  • niska lub wysoka temperatura,
  • wilgotność
  • zanieczyszczenia mechaniczne

Intensywność użytkowania i warunki przechowywania również wpływają na wydajność i zużycie czujnika.

Kalibracja alkomatów Warszawa – dlaczego kalibracja jest ważna?

Alkomat to urządzenie pomiarowe, które należy cyklicznie kalibrować, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Jest to konieczne, aby mieć pewność, że otrzymane odczyty są prawidłowe, a także zabezpieczyć czujnik przed uszkodzeniem. Niestety, nie ma alkomatów, które nie wymagają konserwacji, czyli kalibracji. Każdy alkomat wymaga wysokiej jakości serwisu po to, aby ten przyrząd pomiarowy spełniał parametry określone przez producenta, a użytkownik miał zaufanie do wskazań jego alkomatu.

Co jest potrzebne do kalibracji?

Do przeprowadzenia procedury kalibracji potrzebny jest profesjonalny sprzęt spełniający normy państwowe, sprzęt instrumentalny oraz wykwalifikowani specjaliści. Każdy producent alkomatów precyzyjnie określa interwały serwisowe dla kalibracji i konserwacji, w zależności od typu czujnika zastosowanego w urządzeniu. Dlatego tylko profesjonalna kalibracja alkomatów Warszawa jest w stanie sprostać wymogom serwisowym.

Jak często należy kalibrować alkomat?

Częstotliwość kalibracji zależy od typu czujnika zastosowanego w urządzeniu oraz od intensywności i częstotliwości jego używania. Precyzyjnie definiuje to instrukcja dołączona do urządzenia. Alkomaty wyposażone w sensory półprzewodnikowe powinny być kalibrowane mniej więcej co 6 miesięcy lub co 200 dokonanych pomiarów. Alkomaty z sensorami elektrochemicznymi kalibruje się co 12 miesięcy lub co 500 dmuchnięć.

Redakcja enh.pl