Oczko wodne – dofinansowanie: ile wynosi i komu przysługuje?

Finansowanie stawów jest formą finansowania opartego na dotacjach, które pochodzą od organizacji charytatywnych lub programów rządowych. Dotacje te są zazwyczaj przyznawane na podstawie potrzeb lub zasług, co oznacza, że należy wcześniej przeprowadzić pewne badania, aby określić, czy kwalifikujesz się do otrzymania jakichkolwiek pieniędzy z dotacji. W zależności od rodzaju projektu, kwota pieniędzy dostępna dla dotacji może się znacznie różnić.

Oprócz badania dostępnych dotacji, istnieją pewne kryteria, które muszą być spełnione, aby otrzymać finansowanie stawu. Oczko wodne – dofinansowanie: sprawdź jak je otrzymać czytając poniższy artykuł.

Z artykułu dowiesz się:

  • czym jest program „Moja Woda”
  • kto może skorzystać z dofinansowania na oczko wodne
  • jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z dofinansowania na oczko wodne
  • jakie dotacje można uzyskać i jakie koszty są zwracane
  • jak złożyć wniosek na dofinansowanie na oczko wodne

Zobacz także: https://www.enh.pl/jak-dbac-o-paproc-w-domu/

Program „Moja Woda”

W czerwcu 2020 roku Prezydent RP Andrzej Duda ukazał start nowatorskiego programu „Moja Woda”. Było to wspólne działanie Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zapewniły 100 mln zł wsparcia. Celem tego programu było zaproponowanie skutecznego rozwiązania przeciwdziałającego postępującej suszy w Polsce.

 Od 1 lipca 2020 r. można już było wnioskować o limit 5 tys. zł dotacji w ramach tego programu. Dotacja ta dotyczy wszelkich systemów domowych, które wychwytują deszcz lub roztopiony śnieg.

Jaki jest cel programu? Podstawowym założeniem programu „Moja Woda” jest zatrzymywanie opadowych wód na posesjach dofinansowanych w ten sposób. Zgodnie z zasadami programu, na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należy wybudować zbiornik, który będzie przechwytywał wodę deszczową. Będzie to pełniło nie tylko funkcję magazynu wody, ale także zmniejszy ewentualne zagrożenie powodzią spowodowaną opadami deszczu lub wiosennymi roztopami.

Dzięki programowi, woda deszczowa, zamiast trafiać do kanalizacji, może być kierowana do stawu. Jest to korzystne, ponieważ można ją później wykorzystać do takich działań jak nawadnianie ogrodu. Projekt „Moja woda” zakłada, że dzięki dotacjom do 2024 roku może powstać około 20 tysięcy oczek wodnych.

Oczko wodne – dofinansowanie: kto może skorzystać?

Program „Moja woda” ma być realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisanie umów o dofinansowanie ma nastąpić do 30 czerwca 2024 roku. Przyznane pieniądze będą wydatkowane do końca tego samego roku. Maksymalną nagrodę w wysokości do 5 tys. zł można otrzymać na podwórkowe budowle małej retencji, zatrzymujące wody opadowe i roztopiony śnieg, takie jak oczka wodne czy maleńkie jeziorka stworzone przez człowieka.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które posiadają lub są współwłaścicielami nieruchomości, na której wybudowano dom jednorodzinny. Dofinansowywana budowla małej retencji musi znajdować się na wspomnianej nieruchomości, a z tego planu można skorzystać tylko raz. Zebrana woda nie może być wykorzystywana w rolnictwie komercyjnym ani w żadnym innym przedsięwzięciu, ale można ją wykorzystać do nawadniania własnego ogrodu.

 Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z dofinansowania na oczko wodne?

Aby zakwalifikować się do otrzymania tej dotacji, nie można wcześniej korzystać z tego lub innych programów wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ponadto kwota dotacji nie może przekroczyć 100% wszystkich kosztów dopuszczalnych.

 Wsparcie pieniężne nie będzie udzielane, jeśli zgromadzona woda będzie wykorzystywana do celów komercyjnych lub rolniczych. Realizacja własnego, ale sponsorowanego przez państwo stawu musi być zgodna z przepisami obowiązującego statutu. Ponadto wszystkie materiały, które zostaną wykorzystane podczas realizacji projektu muszą być oficjalnie dopuszczone do dystrybucji w Polsce.
Po zakończeniu całej finansowanej inwestycji, korzystający z niej odbiorca musi zachować kompleksową dokumentację przez kolejne trzy lata.

Jakie dotacje można uzyskać i jakie koszty są zwracane?

Największa dotacja to 5 tysięcy złotych. Nie powinna ona przekroczyć 80% kosztów całej inwestycji. Wydatki muszą być dokonane 1 czerwca 2020 roku lub później i dotyczą zakupu, montażu i uruchomienia całego systemu wodnego. Chodzi m.in. o nieckę infiltracyjną czy rurociągi kierujące wodę deszczową z rynien itp.

Zwrot kosztów w ramach tego programu obejmuje zakup, ustawienie i uruchomienie elementów, takich jak:

  • zbiornik retencyjny,
  • przewody odpływowe,
  • przewody elektryczne do lamp świetlnych,
  • instalacja rozsączająca i kierująca nadmiar wody do nawadniania bliskiego terenu.

Pozyskana woda nie będzie odprowadzana do kanalizacji bytowo-gospodarczej lub deszczowej. Nie będzie też marnowana poprzez spływanie do sąsiednich dróg, parków itp. Zamiast tego może zostać zachowana i wykorzystana w sposób przyjazny dla środowiska.

Dofinansowanie na oczko wodne – jak złożyć wniosek?

Trzeba złożyć zgłoszenie do jednego z szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te urzędy przyjmują wnioski od indywidualnych właścicieli domów na zbiorniki retencyjne. Dokładne instrukcje i regulaminy dostarczania środków, oprócz niezbędnych formularzy wniosków, są przedstawione na stronach internetowych tych wojewódzkich funduszy WFOŚiGW. Trzeba wypełnić taki wniosek, następnie go wydrukować i dołączyć obowiązkowe dokumenty z realizacji inwestycji.

Wszystkie dokumenty musimy dostarczyć do WFOŚiGW w terminie 1.06.2020 – 30.06.2024, aby nasz wniosek został uwzględniony. Koszty związane z budową stawu w tym okresie będą mogły być objęte zwrotem finansowym. Wnioski możemy przedstawić osobiście w urzędzie lub skorzystać z elektronicznego formularza na stronie NFOŚiGW i zweryfikować go profilem zaufanym albo e-dowodem. Osoby, które nie posiadają zweryfikowanego konta mogą złożyć wniosek drogą elektroniczną. Muszą jednak przesłać również papierową wersję formularza, którą można wygenerować na stronie internetowej i wysłać do urzędu listem poleconym. Wraz z nim wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia dowodów ukończenia projektu oraz własności nieruchomości.

Redakcja enh.pl